Ιάματα - Vital Lift

Vital Lift

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το Vital Lift δίνει μία ήρεμη, επικεντρωμένη «μέσα στο σώμα» ώθηση της ενέργειας. Χρήσιμο όταν κάποιος έχει κάποιους στόχους, δίνοντας αντοχή για εστιασμένη δουλειά. Πολύ καλό σε περίοδο εξετάσεων. Περιέχει: New Vitality, Unicorn (Invincible Force), Clearing the Way/Self Belief, Shiva’s Trident, Core of Being.

Κατηγορία: combination
Τιμή: 20 € (15 ml)
Κωδικός: 1302
Κοινοποιήστε: