Ιάματα - Temple of Light

Temple of Light

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Το Temple of Light δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όταν υπάρχει μια ασυμφωνία ανάμεσα στο σημείο Bai-Hui και τον «εσωτερικό θάλαμο» της καρδιάς, στο έβδομο τσάκρα και στο τέταρτο τσάκρα. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πραγματική επούλωση όταν αυτά τα τέσσερα σημεία είναι εκτός συγχρονισμού ή δεν συνδέονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους αυτά τα σημεία θα μπορούσαν να συνδεθούν, αλλά τίποτα που να λειτουργεί γρήγορα ή μόνιμα. Για να βοηθήσει στην ταχεία επίλυση αυτού του προβλήματος, δημιουργήθηκε αυτό το ίαμα. Περιέχει: Core of Being, Pushing Back the Night, Renewing Life.

Κατηγορία: combination
Τιμή: 22 € (15 ml)
Κωδικός: 1298
Κοινοποιήστε: