Ιάματα - Temple of Light (5)

Temple of Light (5)

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (5). Το Temple of Light (5) δημιουργήθηκε για αυτούς που αδυνατούν να επιτρέψουν τις συνδέσεις της ψυχής με την ανισορροπία μεταξύ του σημείου Bai-Hui και του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς και το έβδομο τσάκρα και το τέταρτο τσάκρα επίσης και που το απλό temple of light δεν «έφερε το αποτέλεσμα» αυτής της πολυπόθητης «συγχορδίας». Περιέχει: Core of Being, Pushing Back the Night, Renewing Life, Releasing Karmic Patterns, Protective Presence.

Κατηγορία: combination
Τιμή: 22 € (15 ml)
Κωδικός: 1299
Κοινοποιήστε: