Ιάματα - Memory Enhancer

Memory Enhancer

ΚΑΛΗ ΜΝΗΜΗ. Αυτά τα τέσσερα ιάματα ξεχωριστά έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της σαφήνειας των διανοητικών διαδικασιών και τη διατήρηση των πληροφοριών μας. Συνδυασμένα, φαίνεται να βοηθούν πολύ περισσότερο σε μαθητές, σε άτομα με προβλήματα μνήμης που σχετίζονται με την ηλικία και σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία μνήμης είναι κακή. Φαίνεται ότι βελτιώνει την επεξεργασία των πληροφοριών από την πρωταρχική ικανότητα αποθήκευσης του εγκεφάλου. Περιέχει: Liberation/Deception, Moon Child, Positive Outcome and Serene Overview.

Κατηγορία: combination
Τιμή: 20 € (15 ml)
Κωδικός: 1280
Κοινοποιήστε: