Ιάματα - Meditation

Meditation

ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ. Βοηθάει τα άτομα που ακολουθούν μία πρακτική διαλογισμού, ισορροπεί τα ενεργειακά κέντρα και σε φέρνει πιο εύκολα στη διαλογιστική κατάσταση. Επενεργεί κυρίως στο ηλιακό πλέγμα και στην καρδιά. Περιέχει: Achord, Dragon Fire, Heaven’s Gate, Rising Flame, Spiral of Light.

Κατηγορία: combination
Τιμή: 23 € (15 ml)
Κωδικός: 1279
Κοινοποιήστε: