Ιάματα - Just Center

Just Center

«ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥ». Ένα ίαμα που βοηθάει να μένουμε συγχρονισμένοι με το εσωτερικό μας κέντρο και έτσι να μην επηρεαζόμαστε από τις εξωτερικές αρνητικές επιρροές. Περιέχει: Just me, Center Renewal.

Κατηγορία: combination
Τιμή: 22 € (15 ml)
Κωδικός: 1272
Κοινοποιήστε: